Huisregels

Op en rond het evenemententerrein vragen we je de aanwijzingen te volgen van de organisatie en haar medewerkers.

 

• Het is verboden te roken in de Flanders Expo.

• De organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor de producten van haar standhouders.

• Gebieden buiten de hallen mag je niet betreden en zijn op eigen risico.

• Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.

• De toegangskaart dient de hele dag op verzoek van de organisatie getoond te kunnen worden.

• Het is verboden op en rond locatie folders, flyers of andere zaken te verspreiden en/of interviews/enquêtes af te nemen zonder toestemming van de organisatie.

• Zonder geldige accreditatie is het verboden om te foto’s, geluids-, en/ of beeldopnamen van Goed Gevoel Ladies Fair te verspreiden. De organisatie zal op straffe hiervan de apparatuur in beslag nemen en aanvaardt voor het in bewaring nemen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.

• De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en enige vorm van schade aan eigendommen en/of gekochte goederen van de bezoekers.

• De organisatie behoudt zich het recht voor om jassen en tassen te controleren.

• Op locatie worden beelden en geluidsopnames gemaakt. Aanwezigen stemmen in met de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

• Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

 

"Het kan zijn dat het de haan is die kraait , maar het is de kip die de eieren legt. "

Margaret Thatcher
Web design en development by Lavagraphics